513 021 777Masz pytanie - Zadzwoń!
513 021 777
Masz pytanie?
Zadzwoń!

REGULAMIN

Regulamin sklepu Royalbi

Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
1. W Sklepie RoyalBi zakupów można dokonywać za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej do Klienta wysyłana jest wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu (oznacza to, że zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w naszym systemie).
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia w terminie 3 dni od złożenia zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5. W dniu wysyłki towaru wysyłamy potwierdzenie nadania.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
7. Klient może wycofać się z zakupu do momentu wysłania przez Sklep paczki. Jeżeli zrezygnuje z zakupu już po wysyłce zobowiązany jest do odesłania paczki w stanie nienaruszonym i pokrycia kosztów zwrotu.
8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości bez podawania przyczyny.
9. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, a poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków sprzedaży.
10. Wystawiamy fakturę VAT.
11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności pomiędzy złożonym zamówieniem a otrzymanym towarem będą rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
13. Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy RoyalBi oraz kosztami ponownej wysyłki towaru.

Wysyłka

Klient sam dokonuje wyboru sposobu dostarczenia przesyłki, jak również formy płatności. Za towar zapłacić można odbierając przesyłkę od kuriera, lub też dokonać przedpłaty przed wysyłką zamówienia. Koszt przesyłki zależny jest od formy płatności oraz ilości zamawianych produktów:
a.) Sklep współpracuje z firmą kurierską DPD oraz DHL. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane z winy firmy kurierskiej. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę wynosi 2 dni robocze.
b.) Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
c.) Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta.
d.) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
e.) Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 180 cm x 90 x 25).
f.) Przesyłka kurierska „Rower w całości” oznacza, że rower wysyłany jest na dwóch kołach, wyregulowany, jedyne elementy które są odkręcone, to kierownica razem ze wspornikiem, oraz pedały. Każdy rower wymaga skręcenia przez klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient może skorzystać z pomocy udzielanej telefonicznie.
g.) Rowery z widelcem amortyzowanym typu springer przychodzą bez zamontowanego przedniego koła, ponieważ nie mieszą się w standardowych kartonach. Jeśli klient przy zakupie wybrał przesyłkę „rower w całości”, różnica w kwocie nie będzie zwracana. Pomoc w zamontowaniu elementów , można uzyskać mailowo lub telefonicznie.
h.) Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.
i.) Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
j.) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Reklamacje

a.) W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy dotyczące sprzedaży na odległość, przepisy o ochronie praw konsumenta oraz obowiązujące normy prawa cywilnego;
regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
b.) Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Royalbi Marcin Wernecki ul. Chrobrego 145/147 87-100 Toruń. Koszt przesyłki do sprzedawcy pokrywa kupujący. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja.
c.) Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
d.) Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
e.) Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.
f.) Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją.

Zwrot

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki*.
Zwroty możliwe są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli takie opakowanie występowało. Towar nie może być zwrócony, jeśli Klient zdjął opakowanie lub używał zakupionego przedmiotu.
Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione pieniądze w wysokości ceny odesłanego towaru zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podane przez Klienta konto. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i odesłania towaru. Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

*Zwrotom nie podlegają rowery personalizowane, wykonywane pod specjalne zamówienie klienta, które są dopasowywane do jego własnych indywidualnych potrzeb. Rowery modelowe podlegają zwrotom zgodnie z zasadami powyżej.

Dane osobowe

a.)   Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającej dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
b.)   Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
c.)  Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
d.)   Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel
e.)  Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
f.)  Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
g.)  Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.
Postanowienia końcowe
h.)  Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta ,których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.
i.)  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
j.)  Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
k.)  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisu do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.